Krvava Duma

U studenom 1996., nedugo nakon njihovog dolaska u St. Petersburg, triumvirat berlinskih starješina – Nikole Kareva, Abrahama i Splittera izazvan je od strane tzv. Vasilijeve klike na mjesečnoj Dumi (sazivu cijele kindred zajednice grada) u tamnicama petrogradskog zatvora Kresty.

Vasilij je tjedan dana prije Dume pripremio teren među vampirima u koje je imao povjerenja, a ostalima je najavio dumu za pamćenje. Iako je rano za reći koji su od kapetana dali konkretna obećanja za djelovanje – u kobnom trenutku kandže su digli – Rasputin, Edgar, Sukhanov Porfyri +, Jorah i sam Vasilij. Nakon znatne demonstracije moći Nikole Kareva, Vasilijev plan počeo se raspadati , znajući da je iznevjeren i ostavljen sam sebi, Vasiliju se dogodilo nešto čega se boja cijele svoje nemrtve egzistencije – zabijen mu je kolac u srce i odveden je u zarobljeništvo od strane pobjednika. Na Dumi se Splitter sukobio u sporednim hodnicima s pripadnikom klana Nosferatu koji je poprimio vučje obličje, a koji se namjerio na Bakhu. Sukob je bio kratak i odlučno pobjedonosan u Splitterovu korist.

Vasilij je u svom kratkom zarobljeništvu ispitan od strane Nikolinih moći nad umom – kada je njegovo vrelo informacija presušilo, uništen je dekapitacijom.

Od njegova četiri ko-konspiratora, samo je Jorah pošteđen.

Čopor Nikole Kareva iskoristio je trenutak, gurnuvši Nikolu kao sada jedinog kandidata – na mjesto vrhovne vlasti nad gradskim leglima.

Krvava Duma

Dveri srebra i krvi - St. Petersburg Shadowself tonymelo