Tag: Suki

Results

  • Sukhanov Porfyri +

    Mnogi su Sukija smatrali najopasnijim od Vasilijevih kapetana. Nekada student Petrogradskog Sveučilišta, Suki je svoja znanja ekonomije i fakultetska poznanstva vješto koristio za svoj probitak nakon pada Bakice. Sukijevo glavno područje interesa bilo …