Tag: Sabbat

Results

  • Melanie / Rupert

    [[File:518457 | class=media-item-align-center | 400x630px | black_swan.jpg]] Melanie Ropechute rođena je u Parizu 1915. godine, gdje je završila osnovno obrazovanje i fakultet medicine. Obećavajuća kirurška karijera i potencijalno prilično sretan život …