Tag: Prince

Results

  • Nikola Karev

    Nikola Janakiev Karev (makedonski: Никола Карев) (23. Studeni, 1877., Kruševo, Makedonija) je bio istaknuti makedonski revolucionar, član i lider ТМОRО - a (Tajna makedonska - odrinska revolucionarna organizacija, kasnije poznata kaoVMRO, Unutrašnja …