Nikola Karev

Netko bitan u Piteru. :)

Description:
Bio:

Nikola Janakiev Karev (makedonski: Никола Карев) (23. Studeni, 1877., Kruševo, Makedonija) je bio istaknuti makedonski revolucionar, član i lider ТМОRО – a (Tajna makedonska – odrinska revolucionarna organizacija, kasnije poznata kaoVMRO, Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija, makedonski: Внатрешна македонска револуционерна организација). Karev je bio i uvjereni socijalist i član Bugarske radničke socijaldemokratske stranke. Bio je i Predsjednik Kruševske Republike za vrijeme Ilindenskog ustanka.

Nikola Karev

Dveri srebra i krvi - St. Petersburg Shadowself magarac