Dveri srebra i krvi - St. Petersburg

Pjesan o tri junaka

"Da se ne zaboravi di smo bili devedešeste"

Pet gnjevnih frajera zrakom tad poleti
s kolcima u rukama i Nikolom na meti
u srcu im je pohlepa, u očima im vatre
no hrabri sin ih dočeka i totalno ih satre.

Gleda sve to Abraham i misli kog da kresne
brzi potez ručicom i oštrica tad bljesne
i onda hrabri Abraham udari naslijepo
pogodi Rasputina, raspolovi ga lijepo.

A njihov frend Splitter sam u hodniku tom čuči
pred njim stoji opak vuk, snažan i sve ljući
i skoči hrabri Splitter sad, zamahne svojom šapom
zrak prerežu kandže tad i vuk pade šaptom.

To je priča dirljiva o trojici junaka
uletili u zasjedu, išetali iz mraka
priča o Nikoli, Abrahamu i Splitteru
turisti iz Berlina, a carevi u Peteru.

Comments

Preduhitrio te je Toni care:-) https://the-reckoning-in-st-petersburg.obsidianportal.com/wikis/krvava-duma

Pjesan o tri junaka
Shadowself sven_mikulec

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.